A. Disclaimer en B. Privacy Statement

A. Disclaimer

Ondanks het feit dat Resink Marketing Consultancy de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Resink Marketing Consultancy is dan ook niet aansprakelijk voor de geplaatste informatie en/of de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie.

*Resink Marketing Consultancy is handelsnaam van Resink Marketing Communicatie B.V.

B. Privacy Statement Resink Marketing Communicatie B.V.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op Resink Marketing Communicatie B.V. (afgekort en verder aangeduid als RMC) en de onderliggende labels, websites en handelsnamen.
RMC respecteert de privacy van iedereen die in contact komt met ons en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe RMC met persoonsgegevens omgaat.

In aanvulling op het voorgaande heeft deze privacyverklaring expliciet betrekking op de door RMC gehanteerde benaming Resink Marketing Consultancy en de geregistreerde domeinnaam resink.nl en de hierbij behorende website.

Inhoud van deze privacyverklaring:

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
2. Waarom er gegevens worden gebruikt
3. Delen met anderen
4. Hoe lang worden gegevens bewaard
5. Toepassen van cookies (n.v.t.)
6. In kaart brengen van websitebezoek/Google Analytics
7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
8. Beveiliging
9. Aanpassing privacy statement
10. Contactgegevens

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
RMC kan alleen persoonsgegevens over u verwerken doordat uw bedrijf gebruik maakt van onze zakelijke dienstverlening en/of omdat u zelf informatie heeft aangevraagd over deze diensten via bijvoorbeeld een mailbericht.

RMC kan de volgende (persoons)gegevens verwerken en opslaan:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige gegevens voor het kunnen verlenen en factureren van onze diensten

2. Waarom er gegevens worden gebruikt
RMC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om heeft gevraagd hetgeen ook schriftelijk per e-mail en/of per post kan geschieden.
Verder zal RMC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van met u gesloten opdrachten/overeenkomsten, over het algemeen bestaande uit zakelijke dienstverlening. Hieronder valt dus ook de registratie t.b.v. facturering en verdere (financiële) afhandeling.

3. Delen met anderen
RMC verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit onverhoopt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. Hoe lang worden gegevens bewaard
RMC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is in aansluiting op de onder punt: 2 aangegeven omschrijving.

5. Toepassen van cookies
RMC verzamelt geen informatie van bezoekers van de website en heeft daarom ook geen cookies aan de website gekoppeld.

6. In kaart brengen websitebezoek/Google Analytics
RMC maakt gebruik van de door google analytics gratis aangeboden service v.w.b. de algemene registratie van het aantal bezoekers van de website evenals hieraan verder gekoppelde algemene informatie. Persoonlijke informatie wordt op deze wijze niet gevraagd/verzameld door RMC. Ook adverteert RMC niet via de door google geboden diensten of via social media diensten. RMC heeft Google op geen enkele wijze toestemming verleend om de via de website resink.nl verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. RMC zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3-4 weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiliging
RMC neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van RMC maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door RMC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op.

9. Aanpassing privacy statement
RMC behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. RMC adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 juli 2018.

10. Contactgegevens RMC
Resink Marketing Communicatie B.V.
Burgemeester Bazenlaan 2
7437CZ Bathmen (Deventer)
Telefoon: 0570543014
E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.