Blog

Integrale online marketing noodzaak (juli-sept. 2018)

Onlangs werd mij weer duidelijk dat de ontwikkelingen op het internet zo snel gaan dat een bedrijf eigenlijk moet kiezen voor één partner die de complete, integrale aanpak van de online marketing kan verzorgen. Efficiency, communicatiegemak en transparantie bij de effectbeoordeling zijn de pijlers. Immers van alle online middelen is duidelijk dat ze direct invloed op elkaar hebben. Is het bedrijf actief op facebook, Twitter, YouTube of Instagram dan heeft dat een directe invloed op bijvoorbeeld image-uitstraling en de bezoeken aan de website. Omgekeerd geldt dat ook. En wat denkt u van SEO, linkbuilding en alle andere methodes die mede van invloed zijn voor de ranking van de website in Google. Alles overziende dus starten met de (nieuwe) website (incl. applicaties) te optimaliseren en vervolgens het totale sociale media traject invullen en actueel laten begeleiden door een juiste partner. Wel altijd heel goede afspraken maken om niet voor altijd afhankelijk te zijn van die ene aanbieder. 

Inzetten van social media (april-juni 2018)

Bij social media draait het om betrokken zijn bij….. Dit betekent het opbouwen van een achterban door interactie en vooral veel luisteren. Uiteindelijk zal vanuit open sympathie een relatie met mensen ontstaan die zal leiden tot meer loyaliteit. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bedrijven niet sociaal worden door sociale platformen te gebruiken maar wel door zich sociaal te gedragen. Campagnes op social media dienen erop gericht te zijn om ambassadeurs over de organisatie te laten praten. Zodoende worden dan ook anderen enthousiast en zo rolt dat steeds maar door. Deze betrokkenheid creëert een steeds sterker gevoel van erbij horen. Mensen die actiever met een merk, product of organisatie bezig zijn voelen zich daar veel sterker bij betrokken. 

Realiseren van de ondernemingsdoelstellingen (jan.-mrt. 2018)

Starten met het creëren en onderhouden van een beleving betekent strategisch kiezen voor een duidelijke imagepositionering. Onderscheid en herkenning kan alleen opgebouwd worden als de boodschap staat voor een uitgekristalliseerde mening om uitwisselbaarheid met anderen te voorkomen. Bedrijven en merken die kiezen voor identificeerbare profiel-herkenning bouwen daarmee aan een rationele maar vooral emotionele persoonlijkheid. Juist in een tijd dat de economie zich positief zal blijven ontwikkelen moet meer geld geïnvesteerd worden in waarde toevoeging. Dit om, met het oog op de toekomst, vanuit een gezonde basis de ondernemingsdoelstellingen te kunnen realiseren.

De snelheid van het stilstaande beeld (okt.-nov. 2017)

Oftewel: is LED-reclame als boarding wel zo succesvol?
Onlangs werd ik benaderd voor het meedenken in een sponsoring traject en vooral in bordreclame. In de gesprekken bemerkte ik dat (frequent wisselende) led-reclame als een geweldig mooi medium van deze tijd wordt gezien. De adverteerders verdringen zich om enkele seconden in beeld te zijn. Vanuit mijn ervaring moest ik terugdenken aan de periode dat (niet bewegende) bordreclame langs een sportveld de enige keuze was. Een periode waarin de discussie over het ‘doorbladeren’ van pagina’s in een magazine ook al actueel was. Bij dit laatste lag altijd de voorkeur op het zo lang mogelijk vasthouden van de aandacht op de betreffende advertentiepagina. Het snel omslaan van de pagina zou slechts het vluchtig waarnemen van de advertentieboodschap betekenen. En op de volgende pagina staat al weer een andere reclame-uiting waardoor de herinneringsscore snel daalt.  Vanuit deze kennis zijn er voor mijn opdrachtgever toch maar traditionele reclameborden geplaatst, naast en aan beide zijden van de led-boarding. Dit geeft zekerheid van exposure zowel bij toeschouwers als bij T.V. samenvattingen.

Innoveer in concepten! (juli-sept. 2017)

Nu het met de economie weer iets beter gaat zien we dat de workload bij veel bedrijven toeneemt. Dit betekent hard lopen om de dagelijkse werkzaamheden goed te kunnen invullen. Helaas komt strategische vernieuwing dan op het tweede plan terwijl juist met het oog op de toekomst ook daarop de focus moet liggen. Het pakken van kansen door het ontwikkelen van nieuwe concepten is steeds meer een discipline waarin wij ons gespecialiseerd hebben. En dit alles met als doel om voor u als opdrachtgever, in een nieuwe of bestaande markt, te innoveren met bijvoorbeeld een (aangepast) product, een nieuw merk, een (her-) positionering van een propositie en/of bijsturing van een bestaand assortiment, het claimen van een communicatieconcept en het mogelijk bijsturen van uw imagebeleving. In dit gehele proces zijn wij een deskundige marketingpartner en nemen u daarmee in deze drukke periode ook nog eens werk uit handen.

Negatieve reacties op je social media. Wat nu? (jan.-mrt. 2017)

Grote paniek bij veel bedrijven als er een negatieve reactie wordt geplaatst op social media. Maar ga er vooral verstandig mee om. In het ‘Communicatie Magazine’ las ik een artikel waarvan ik de belangrijkste tips toch even wil melden;

Moet ik de tweets weghalen? Nee, vooral gewoon laten staan. Weghalen heeft het risico dat er nog veel meer rumoer gaat ontstaan. Je hebt gekozen voor online…hou dat vooral zo. Wat dan wel te doen?
Snel reageren maar wel gepast
. Ook al is alles nog niet duidelijk, kies er dan in eerste instantie toch voor om te reageren bijvoorbeeld in de trant van: ‘Bedankt voor jullie melding, we komen er snel op terug’. Altijd een goede analyse maken en aan de hand daarvan een passende reactie geven.
Denk vooraf altijd goed na bij het plaatsen van communicatie op social media. Er bestaat immers de mogelijkheid tot het oproepen van negatieve reacties. Wees daarom op de hoogte van maatschappelijk discussies en wat er vooral bij je doelgroep speelt.
Kies heel duidelijk voor ‘sorry’.  Als het probleem er ligt is het niet verstandig dit te ontkennen. Zeg gewoon: ‘onze fout, het spijt ons’. Hou het daarbij persoonlijk. Een fout is immers menselijk. Zuiverheid en openheid geeft dan altijd meer begrip bij een ‘sorry’ dan een afstandelijke houding.
Reageren met humor? Een grapje kan gehanteerd worden als daarmee voor een ieder duidelijk is dat dit het probleem op een serieuze wijze wordt gerelativeerd. Sterker nog misschien waait het over of ontstaat er een vervolgdiscussie die minder over de inhoudelijkheid van het probleem gaat.

Subcategorieën