Blog

Het waarom van een goed concept (juli-sept 2015)

Als bewust voor een (onderscheidende) positionering wordt gekozen is een (emotioneel) concept het essentiële middel om dit te realiseren. Een concept moet gezien worden als een idee dat enerzijds uit een creatief denkproces voortkomt echter anderzijds ook sterk gelimiteerd is door de randvoorwaarden die aan de positionering gesteld worden. Dit laatste komt vooral voort uit bijvoorbeeld de rationele producteigenschappen en beloften terwijl de toegevoegde waarde beleving juist primair op emotionele aspecten is gebouwd. Dit laatste vraagt om een creatief concept met een impactvolle achterliggende beleving waarmee mensen zich willen associëren en identificeren. En vervolgens vraagt dit in de uitvoering vooral om beelden, een geladen slogan en een invulling van de juiste combinatie in communicatiemiddelen. Zie hier, de basisreceptuur voor goede corporate- en merkmarketing.

De ontwikkeling van digitale marketing zet door (apr-juni 2015)

De ontwikkeling van digitale marketing laat nog steeds een sterke groei zien. Met name het onderdeel sociale media is een middel waarbij ook vanuit belevingsmarketing steeds meer mee gewerkt gaat worden. Immers een medium als Facebook en Twitter bieden vanuit interactie een prima draagvlak om een merk- of bedrijfsbeleving sterk te ondersteunen. Vanuit bijvoorbeeld het aandragen van tips, het aanbieden van een premium, het opzetten van een (ludieke) actie - met gevraagde reactie - en het ontwikkelen van vraag en antwoord, kan er een veelheid aan naamsbekendheid maar ook een prima ondersteunend belevings-umfeld ontstaan. Inmiddels hebben wij enige campagnes ontwikkeld die indrukwekkende resultaten laten zien.

Het consumentendenken in 2015 (jan.-mrt. 2015)

Vanuit lezen, kijken, luisteren en beoordelen zijn er duidelijke trends waarneembaar die zich in 2015 alleen nog maar sterker zullen doorzetten. Zo zie je dat de flexibiliteit bij consumenten zal (en moeten) gaan toenemen. Dat is heel logisch want gezien de veelheid aan communicatieve boodschappen die er per dag (online) op ons afkomen is een flexibele tijdgeest belangrijk. Vanuit persoonlijkheid bepaal je verder steeds meer je eigen prioriteiten. Tevens worden vanuit die gewenste keuze de (basis-)waarden steeds belangrijker. Hierbij kun je denken aan gezondheid, uiterlijke verzorging maar bijvoorbeeld ook voeding. Terug naar eenvoud in bereiding en natuurlijke kwaliteit is een positieve emotie geworden. Menselijkheid in vele vormen krijgt meer aandacht. Zelf vragen wij dat en daarmee dit ook van anderen. Dit betekent tevens dat wij het individu de ruimte bieden om zich te ontplooien, zich te uiten en te kiezen. Maar daarvoor vragen we dan wel wederzijds respect.

Opmerkelijk snel vindbaar op internet (okt.-dec. 2014)

Onlangs hebben wij een - nu al succesvolle - internetsite opgeleverd. Zeker wat de optimale vindbaarheid op Google betreft. Heel enthousiast hebben wij bij de productie van de site een keurig en herkenbaar zoekwoord in de kop (h1) geplaatst evenals in de browsertitle (title) en tevens enkele synoniemen in de body-copy. Ook hebben wij uitgebreid gekeken naar conversie-optimalisatie en daarbij duidelijk de mogelijkheden om tot contact te komen opgenomen. Ook vooral niet vergeten het omschrijven van goede meta-descriptions om daarmee een drempelverlagende doorklik te krijgen bij de Google-zoekvermelding. Toen hebben wij vervolgens officieel de site op het world wide web geplaatst. En zoals altijd duurt het dan enkele dagen voordat Google een en ander optimaal heeft kunnen scannen en registreren om het vervolgens op een mooie (kop-)positie te krijgen. Echter......dat laatste duurde ons iets te lang. Snel dus een videofilmpje gemaakt en deze geplaatst op Youtube. Een opmerkelijke voltreffer. Al na een dag stond de vermelding bij de zoekresultaten van Google. Filmpje dus nog veel belangrijker als dat wij al dachten. Wilt u ook verder komen met uw website? Wij bieden u graag onze diensten aan!

Digitale belevingsmarketing, nieuwe benadering (juli-sept. 2014)

Digitale belevingsmarketing is een relatief nieuwe marketingbenadering waarbij als onderdeel van positionering en gerichte doelgroepbenadering het grote belang van online-webmarketing wordt geïntegreerd in een totaalstrategie van een onderneming. De wijze waarop een organisatie zich in al haar facetten presenteert wordt een synergetische benadering waarbij het digitale onderdeel een steeds belangrijker plaats gaat innemen. Alle verschillende facetten van marketing komen samen. Van modellen tot middelen en van strategieën tot uitvoering. E-mail marketing, content management, reputatie opbouw, social media, seo, mobile approach, PR en cross-media steeds meer wordt op uitvoerend niveau specialistische kennis gevraagd. Vanuit een strategische benadering dient echter expertise te worden ingeschakeld (bijv. van Resink) om vervolgens vanuit een planmatige fasering te komen tot de gewenste uitvoering door specialisten.

Identiteit als communicatiemiddel (april-juni 2014)

Er is altijd veel onduidelijkheid als ik bedrijven vraag naar hun identiteit. Vanuit mijn optiek dient er gestart te worden met het aangeven van de kernwaarden. Dit zijn echter geen abstracte begrippen maar moeten herkenbare kenmerken van de organisatie en haar mensen zijn. Vanuit dit laatste moet dan ook gesignaleerd worden of de medewerker dit als zodanig ervaart en zich daarmee ook onderdeel van de organisatie voelt en tevens of hij of zij daar ook trots op is. Immers sterke bedrijven zijn zelf bijna een merk en dit dient gedragen te worden door de medewerkers. Zo zijn zij daad-werkelijke ambassadeurs van de onderneming die de reputatie van de organisatie uitdragen op een wijze waar commerciĆ«le communicatie nooit tegenop kan.

Subcategorieƫn