Blog

Innoveer in concepten! (juli-sept. 2017)

Nu het met de economie weer iets beter gaat zien we dat de workload bij veel bedrijven toeneemt. Dit betekent hard lopen om de dagelijkse werkzaamheden goed te kunnen invullen. Helaas komt strategische vernieuwing dan op het tweede plan terwijl juist met het oog op de toekomst ook daarop de focus moet liggen. Het pakken van kansen door het ontwikkelen van nieuwe concepten is steeds meer een discipline waarin wij ons gespecialiseerd hebben. En dit alles met als doel om voor u als opdrachtgever, in een nieuwe of bestaande markt, te innoveren met bijvoorbeeld een (aangepast) product, een nieuw merk, een (her-) positionering van een propositie en/of bijsturing van een bestaand assortiment, het claimen van een communicatieconcept en het mogelijk bijsturen van uw imagebeleving. In dit gehele proces zijn wij een deskundige marketingpartner en nemen u daarmee in deze drukke periode ook nog eens werk uit handen.

Negatieve reacties op je social media. Wat nu? (jan.-mrt. 2017)

Grote paniek bij veel bedrijven als er een negatieve reactie wordt geplaatst op social media. Maar ga er vooral verstandig mee om. In het ‘Communicatie Magazine’ las ik een artikel waarvan ik de belangrijkste tips toch even wil melden;

Moet ik de tweets weghalen? Nee, vooral gewoon laten staan. Weghalen heeft het risico dat er nog veel meer rumoer gaat ontstaan. Je hebt gekozen voor online…hou dat vooral zo. Wat dan wel te doen?
Snel reageren maar wel gepast
. Ook al is alles nog niet duidelijk, kies er dan in eerste instantie toch voor om te reageren bijvoorbeeld in de trant van: ‘Bedankt voor jullie melding, we komen er snel op terug’. Altijd een goede analyse maken en aan de hand daarvan een passende reactie geven.
Denk vooraf altijd goed na bij het plaatsen van communicatie op social media. Er bestaat immers de mogelijkheid tot het oproepen van negatieve reacties. Wees daarom op de hoogte van maatschappelijk discussies en wat er vooral bij je doelgroep speelt.
Kies heel duidelijk voor ‘sorry’.  Als het probleem er ligt is het niet verstandig dit te ontkennen. Zeg gewoon: ‘onze fout, het spijt ons’. Hou het daarbij persoonlijk. Een fout is immers menselijk. Zuiverheid en openheid geeft dan altijd meer begrip bij een ‘sorry’ dan een afstandelijke houding.
Reageren met humor? Een grapje kan gehanteerd worden als daarmee voor een ieder duidelijk is dat dit het probleem op een serieuze wijze wordt gerelativeerd. Sterker nog misschien waait het over of ontstaat er een vervolgdiscussie die minder over de inhoudelijkheid van het probleem gaat.

Wat is Agile marketing? (apr.-juni 2017)

Agile marketing is vergelijkbaar met het werken volgens het scrum principe. In plaats van werken in grote, overweldigende projecten worden deze juist aangevlogen vanuit kleinere multidisciplinaire teams die zelf keuzes maken op afgebakende stappen en invulling. Op deze wijze kunnen concrete resultaten snel geleverd worden. Dus geen grote jaarplannen, langlopende projecten maar snelle actie en interactie met klanten. Bedrijven die al op een dergelijke manier (proberen te) werken zijn o.a. Booking.com, Bol.com en Coolblue.
Deze aanpak en werkwijze is natuurlijk niet echt nieuw. Vanuit met name de mentaliteit van de kleinere (detailhandels-)bedrijven is deze pragmatische aanpak – bewust of onbewust - natuurlijk al langer bekend. Het grote verschil is echter dat optimalisatie van de resultaten tegenwoordig meestal online verloopt en dat dan de term Agile marketing wordt genoemd.

Ziet u de meerwaarde van uw bedrijf? (okt.-dec. 2016)

Vanuit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf wordt er hard gewerkt aan het bieden van prestaties. Over het algemeen vraagt dit dermate veel inspanning dat de strategische visie en optimalisatie van waardevermeerdering niet voldoende wordt ingevuld. Het kan daarom heel nuttig zijn om via het zogenoemde ‘sleutelmodel’ door te dringen naar en in de kern van datgene wat een bedrijf extra te bieden heeft. Vragen zijn dan bijvoorbeeld: waarmee kan ik mijn klanten meer bieden als mijn concurrent en waaruit bestaat daadwerkelijk het onderscheidend vermogen van het bedrijf? Via een praktisch stappenproces van vraag en antwoord kan via het hiervoor genoemde model een oplossing worden aangedragen die dagelijks heel praktisch inzetbaar is. 

The best way to predict the future is to create it (juli-sept. 2016)

Er ontstaat een goed idee…...vervolgens is er dan de ontdekkingstocht om dit verder in te vullen. En daarmee de essentie van Concept Innovatie. En dit alles met als doel om voor u als opdrachtgever, in een nieuwe of bestaande markt, te innoveren met bijvoorbeeld een (aangepast) product, een nieuw merk, een (her-) positionering van een propositie en/of bijsturing van een bestaand assortiment, het claimen van een communicatieconcept en het bijsturen van uw image.
In dit gehele proces zijn wij een deskundige marketingpartner. Wij geven invulling aan een innovatieproces van ideeën en gaan samen met u op weg naar een verdere uitwerking die leidt tot een unieke concretisering. Daarmee heeft u de kracht in handen voor de toekomst. Klik rechts op lees meer........  

De communicatie-norm voor dit jaar (jan-mrt 2016)

Het gebruik en de toepassing van ‘onze mobiel’ en daaraan gelieerde ‘social media instrumenten’ nemen inmiddels zulke exorbitante vormen aan dat inmiddels grote irritatie op de loer ligt. Ik realiseerde mij dat toen ik eind december het tv-programma ‘Hoe heurt het eigenlijk ’ van Jort Kelder zag en op een feestelijke eindejaarbijeenkomst alle genodigden bij binnenkomst hun mobieltje moesten inleveren. Niet alleen met het oog op het behoud van privacy i.v.m. opnamen maar ook om het op deze manier voor elkaar te krijgen dat mensen nog op een normale manier gaan socializen. Interesse in elkaar gold altijd als een normale fatsoensnorm. Daarbij is het kijken op een mobieltje in plaats van in elkaars gezicht tijdens een gesprek, een duidelijk gebrek aan interesse naar de gesprekspartner. De communicatie-norm voor 2016 moet worden de social dialogue.

Subcategorieën