Inzetten van social media (april-juni 2018)

Bij social media draait het om betrokken zijn bij….. Dit betekent het opbouwen van een achterban door interactie en vooral veel luisteren. Uiteindelijk zal vanuit open sympathie een relatie met mensen ontstaan die zal leiden tot meer loyaliteit. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat bedrijven niet sociaal worden door sociale platformen te gebruiken maar wel door zich sociaal te gedragen. Campagnes op social media dienen erop gericht te zijn om ambassadeurs over de organisatie te laten praten. Zodoende worden dan ook anderen enthousiast en zo rolt dat steeds maar door. Deze betrokkenheid creëert een steeds sterker gevoel van erbij horen. Mensen die actiever met een merk, product of organisatie bezig zijn voelen zich daar veel sterker bij betrokken.