Ziet u de meerwaarde van uw bedrijf? (okt.-dec. 2016)

Vanuit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf wordt er hard gewerkt aan het bieden van prestaties. Over het algemeen vraagt dit dermate veel inspanning dat de strategische visie en optimalisatie van waardevermeerdering niet voldoende wordt ingevuld. Het kan daarom heel nuttig zijn om via het zogenoemde ‘sleutelmodel’ door te dringen naar en in de kern van datgene wat een bedrijf extra te bieden heeft. Vragen zijn dan bijvoorbeeld: waarmee kan ik mijn klanten meer bieden als mijn concurrent en waaruit bestaat daadwerkelijk het onderscheidend vermogen van het bedrijf? Via een praktisch stappenproces van vraag en antwoord kan via het hiervoor genoemde model een oplossing worden aangedragen die dagelijks heel praktisch inzetbaar is.