De communicatie-norm voor dit jaar (jan-mrt 2016)

Het gebruik en de toepassing van ‘onze mobiel’ en daaraan gelieerde ‘social media instrumenten’ nemen inmiddels zulke exorbitante vormen aan dat inmiddels grote irritatie op de loer ligt. Ik realiseerde mij dat toen ik eind december het tv-programma ‘Hoe heurt het eigenlijk ’ van Jort Kelder zag en op een feestelijke eindejaarbijeenkomst alle genodigden bij binnenkomst hun mobieltje moesten inleveren. Niet alleen met het oog op het behoud van privacy i.v.m. opnamen maar ook om het op deze manier voor elkaar te krijgen dat mensen nog op een normale manier gaan socializen. Interesse in elkaar gold altijd als een normale fatsoensnorm. Daarbij is het kijken op een mobieltje in plaats van in elkaars gezicht tijdens een gesprek, een duidelijk gebrek aan interesse naar de gesprekspartner. De communicatie-norm voor 2016 moet worden de social dialogue.