Blog 2016

Ziet u de meerwaarde van uw bedrijf? (okt.-dec. 2016)

Vanuit de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf wordt er hard gewerkt aan het bieden van prestaties. Over het algemeen vraagt dit dermate veel inspanning dat de strategische visie en optimalisatie van waardevermeerdering niet voldoende wordt ingevuld. Het kan daarom heel nuttig zijn om via het zogenoemde ‘sleutelmodel’ door te dringen naar en in de kern van datgene wat een bedrijf extra te bieden heeft. Vragen zijn dan bijvoorbeeld: waarmee kan ik mijn klanten meer bieden als mijn concurrent en waaruit bestaat daadwerkelijk het onderscheidend vermogen van het bedrijf? Via een praktisch stappenproces van vraag en antwoord kan via het hiervoor genoemde model een oplossing worden aangedragen die dagelijks heel praktisch inzetbaar is. 

The best way to predict the future is to create it (juli-sept. 2016)

Er ontstaat een goed idee…...vervolgens is er dan de ontdekkingstocht om dit verder in te vullen. En daarmee de essentie van Concept Innovatie. En dit alles met als doel om voor u als opdrachtgever, in een nieuwe of bestaande markt, te innoveren met bijvoorbeeld een (aangepast) product, een nieuw merk, een (her-) positionering van een propositie en/of bijsturing van een bestaand assortiment, het claimen van een communicatieconcept en het bijsturen van uw image.
In dit gehele proces zijn wij een deskundige marketingpartner. Wij geven invulling aan een innovatieproces van ideeën en gaan samen met u op weg naar een verdere uitwerking die leidt tot een unieke concretisering. Daarmee heeft u de kracht in handen voor de toekomst. Klik rechts op lees meer........  

Blurring, wat is dat nu weer? (april-mei 2016)

Een veel voorbij komende marketingterm van de laatste tijd en dan met name in de detailhandel is Blurring. Onder druk van de economische ontwikkelingen maar ook vanuit het belang van belevingsmarketing, is duidelijk dat dit begrip vooral veel gehanteerd wordt bij de koppeling van de foodmarkt met de gastronomie. De grenzen van wat men traditioneel verkoopt in de winkel vervagen. Het binnenhalen van een gezellige beleving in de winkel wordt gerealiseerd door extra verse producten te koppelen aan een lekker hapje en misschien wel een drankje. Kennen we traditioneel het kopje koffie bij de kapper of bij een bezoek aan de woonboulevard, tegenwoordig moet het echt wel wat meer zijn. Dit begon met een glaasje jus d’orange. En de voorloper hiervan waren de supermarkten. Bij laatstgenoemde zie ik nu ook al een soort van horecagedeelte ontstaan waardoor de klanten duidelijk langer op de winkelvloer aanwezig zijn. Het wordt vooral een soort van ontmoetingsplein met een ultra vers beleving. Zeg maar, de volwassen variant op een hangjongeren plek. En dit alles met het doel om toch de klant meer geld uit te laten geven en tevens nieuwe klanten aan te trekken. De klant wordt enthousiast gemaakt met het tonen van verse producten, met daarbij dan verschillende bereidingswijzen en ook nog de mogelijkheid van de directe aankoop van een dergelijk gerecht. Het opeten in dezelfde sfeer in de winkel is nu de volgende stap. Het is maar goed dat veel mensen niet weten dat achter deze gastronomische beleving het begrip blurring schuil gaat. Hiermee zou je immers heel andere associaties krijgen.

De communicatie-norm voor dit jaar (jan-mrt 2016)

Het gebruik en de toepassing van ‘onze mobiel’ en daaraan gelieerde ‘social media instrumenten’ nemen inmiddels zulke exorbitante vormen aan dat inmiddels grote irritatie op de loer ligt. Ik realiseerde mij dat toen ik eind december het tv-programma ‘Hoe heurt het eigenlijk ’ van Jort Kelder zag en op een feestelijke eindejaarbijeenkomst alle genodigden bij binnenkomst hun mobieltje moesten inleveren. Niet alleen met het oog op het behoud van privacy i.v.m. opnamen maar ook om het op deze manier voor elkaar te krijgen dat mensen nog op een normale manier gaan socializen. Interesse in elkaar gold altijd als een normale fatsoensnorm. Daarbij is het kijken op een mobieltje in plaats van in elkaars gezicht tijdens een gesprek, een duidelijk gebrek aan interesse naar de gesprekspartner. De communicatie-norm voor 2016 moet worden de social dialogue.