Het waarom van een goed concept (juli-sept 2015)

Als bewust voor een (onderscheidende) positionering wordt gekozen is een (emotioneel) concept het essentiële middel om dit te realiseren. Een concept moet gezien worden als een idee dat enerzijds uit een creatief denkproces voortkomt echter anderzijds ook sterk gelimiteerd is door de randvoorwaarden die aan de positionering gesteld worden. Dit laatste komt vooral voort uit bijvoorbeeld de rationele producteigenschappen en beloften terwijl de toegevoegde waarde beleving juist primair op emotionele aspecten is gebouwd. Dit laatste vraagt om een creatief concept met een impactvolle achterliggende beleving waarmee mensen zich willen associëren en identificeren. En vervolgens vraagt dit in de uitvoering vooral om beelden, een geladen slogan en een invulling van de juiste combinatie in communicatiemiddelen. Zie hier, de basisreceptuur voor goede corporate- en merkmarketing.