Het consumentendenken in 2015 (jan.-mrt. 2015)

Vanuit lezen, kijken, luisteren en beoordelen zijn er duidelijke trends waarneembaar die zich in 2015 alleen nog maar sterker zullen doorzetten. Zo zie je dat de flexibiliteit bij consumenten zal (en moeten) gaan toenemen. Dat is heel logisch want gezien de veelheid aan communicatieve boodschappen die er per dag (online) op ons afkomen is een flexibele tijdgeest belangrijk. Vanuit persoonlijkheid bepaal je verder steeds meer je eigen prioriteiten. Tevens worden vanuit die gewenste keuze de (basis-)waarden steeds belangrijker. Hierbij kun je denken aan gezondheid, uiterlijke verzorging maar bijvoorbeeld ook voeding. Terug naar eenvoud in bereiding en natuurlijke kwaliteit is een positieve emotie geworden. Menselijkheid in vele vormen krijgt meer aandacht. Zelf vragen wij dat en daarmee dit ook van anderen. Dit betekent tevens dat wij het individu de ruimte bieden om zich te ontplooien, zich te uiten en te kiezen. Maar daarvoor vragen we dan wel wederzijds respect.