Blog 2015

Is uw website actueel genoeg (okt-dec 2015)

De ontwikkelingen op internet gaan zo snel dat het actualiseren van een website soms gewoon noodzaak is. Wanneer is een website niet meer actueel? Hieronder een aantal checkpunten opgesteld vanuit onze eigen ervaring. U kunt heel eenvoudig achterhalen of enige aanpassing noodzakelijk is.
1. Is uw internetsite wel goed vindbaar via de zoekmachines (bijv. Google). Laat de teksten op uw site checken op relevante zoekwoorden en omschrijvingen. 2. Hebt u een interessant en/of onderscheidend item op de site dat oproept tot interactie. Laat de bezoeker van uw site reageren. Biedt de mogelijkheid tot afspraak maken, vragen stellen of een product te kopen. Conversie is heel belangrijk om verkoop te meten of investering terug te verdienen. 3. Is uw internetsite wel mobiel bereikbaar? Het meeste online verkeer verloopt via mobiele apparaten als tablets en mobieltjes. Deze hebben een afwijkend schermformaat en dus moet je website zich hieraan automatisch aanpassen om goed leesbaar te zijn. 4.  De vormgeving moet van deze tijd zijn om de attentiewaarde van de bezoeker vast te houden. Kijk eens naar de website van uw concurrenten en van bekende merken. Daaraan kunt u zien of ook uw bedrijf als (nog steeds) dynamisch overkomt. Tevens is actualisatie van belang om terugkerende bezoekers in de site geïnteresseerd te houden. In dat kader zou ook te overwegen zijn om op de website regelmatig nieuws te melden in een speciale rubriek. 5. Zorg dat via sociale media uw internetsite bereikbaar is door zelf op Facebook, Twitter en Youtube aanwezig te zijn. Maar ook omgekeerd. Maak het bezoekers makkelijk om onderwerpen of (product-)aanbiedingen die op de website staan te delen via social media. Zo bereikt u veel meer mogelijke klanten.

Het waarom van een goed concept (juli-sept 2015)

Als bewust voor een (onderscheidende) positionering wordt gekozen is een (emotioneel) concept het essentiële middel om dit te realiseren. Een concept moet gezien worden als een idee dat enerzijds uit een creatief denkproces voortkomt echter anderzijds ook sterk gelimiteerd is door de randvoorwaarden die aan de positionering gesteld worden. Dit laatste komt vooral voort uit bijvoorbeeld de rationele producteigenschappen en beloften terwijl de toegevoegde waarde beleving juist primair op emotionele aspecten is gebouwd. Dit laatste vraagt om een creatief concept met een impactvolle achterliggende beleving waarmee mensen zich willen associëren en identificeren. En vervolgens vraagt dit in de uitvoering vooral om beelden, een geladen slogan en een invulling van de juiste combinatie in communicatiemiddelen. Zie hier, de basisreceptuur voor goede corporate- en merkmarketing.

De ontwikkeling van digitale marketing zet door (apr-juni 2015)

De ontwikkeling van digitale marketing laat nog steeds een sterke groei zien. Met name het onderdeel sociale media is een middel waarbij ook vanuit belevingsmarketing steeds meer mee gewerkt gaat worden. Immers een medium als Facebook en Twitter bieden vanuit interactie een prima draagvlak om een merk- of bedrijfsbeleving sterk te ondersteunen. Vanuit bijvoorbeeld het aandragen van tips, het aanbieden van een premium, het opzetten van een (ludieke) actie - met gevraagde reactie - en het ontwikkelen van vraag en antwoord, kan er een veelheid aan naamsbekendheid maar ook een prima ondersteunend belevings-umfeld ontstaan. Inmiddels hebben wij enige campagnes ontwikkeld die indrukwekkende resultaten laten zien.

Het consumentendenken in 2015 (jan.-mrt. 2015)

Vanuit lezen, kijken, luisteren en beoordelen zijn er duidelijke trends waarneembaar die zich in 2015 alleen nog maar sterker zullen doorzetten. Zo zie je dat de flexibiliteit bij consumenten zal (en moeten) gaan toenemen. Dat is heel logisch want gezien de veelheid aan communicatieve boodschappen die er per dag (online) op ons afkomen is een flexibele tijdgeest belangrijk. Vanuit persoonlijkheid bepaal je verder steeds meer je eigen prioriteiten. Tevens worden vanuit die gewenste keuze de (basis-)waarden steeds belangrijker. Hierbij kun je denken aan gezondheid, uiterlijke verzorging maar bijvoorbeeld ook voeding. Terug naar eenvoud in bereiding en natuurlijke kwaliteit is een positieve emotie geworden. Menselijkheid in vele vormen krijgt meer aandacht. Zelf vragen wij dat en daarmee dit ook van anderen. Dit betekent tevens dat wij het individu de ruimte bieden om zich te ontplooien, zich te uiten en te kiezen. Maar daarvoor vragen we dan wel wederzijds respect.