De Ideale Klant (juli-sept. 2013)

Om succesvol te zijn in business, is het belangrijk de ideale klant te kennen. Vanuit een goede marketing analyse dient u zich altijd een aantal vragen te stellen; 1. Op wie richten we ons? Wat is de branche en op welke functionarissen. 2. Voor welke beleving staan ze? Welke waarden vindt de doelgroep belangrijk. Welke persoonlijkheid en idealen worden nagestreefd. Wat vinden ze belangrijk in hun werk. 3. Waar bevindt zich de doelgroep? Hier geldt een daadwerkelijke locatievraag. Zijn ze meer vertegenwoordigd in een bepaalde regio? Zit uw doelgroep in Nederland of in het buitenland? 4. Waar zoekt de doelgroep naar? Gebruik deze probleemstelling om te checken of uw ambities en doelstellingen overeenkomen met dat wat uw klanten vragen.