Realisme in marketing denken (april-juni 2013)

In de marketing en communicatie van vandaag de dag bestaan er zoveel theorieen en modellen dat we ons af moeten vragen wat nog wijsheid is. Gelukkig komt er in de praktijk van alle dag ook wel eens iets voorbij waarmee praktisch goed te werken is. Ik doel dan op een nieuwe indeling van consumentengroepen (Motivaction). Als eerste is er de groep 'Classy and Authority'. Dit zijn de mensen die zich nog houden aan traditionele waarden, regels, normen en autoriteit. Dan is er de groep 'Responsible citizens'. Een groep die voor een groot deel bijvoorbeeld werkzaam in het hoger onderwijs, staf overheid en de medische sector. Verantwoordelijkheid komt voort uit gezond verstand. Dan is er de derde groep, de zogenaamde: 'Pragmatics'. Hun handelen en wandelen wordt bepaald vanuit het gegeven of ze iets leuk vinden of niet. Betreft het dit laatste dan haken ze direct af. En dan is er nog de laatste groep onder de noemer: 'The Outsiders'. Alles wat er geregeld wordt is in hun visie niet op hun van toepassing. Terecht of onterecht maar in ieder geval vertalen ze het zo. Ze snappen weinig van structuur of van een systeem en staan open voor het populisme. Ze houden zich nergens aan hetgeen ook voortkomt uit hun eigen gevoel dat ze buiten de maatschappij staan. Deze mensen hebben eigenlijk rolmodellen nodig om fatsoenlijk te kunnen functioneren.