Belevingsmarketing wordt belangrijker (jan.-mrt. 2013)

In de marketing en communicatie van vandaag de dag zijn rationele kenmerken van bedrijven, producten en/of diensten niet meer voldoende om bij de doelgroep(en) voldoende voorkeur te creëren. Intrinsieke kwaliteiten dienen te worden aangevuld met emotionele claims gebaseerd op kernwaarden, ethiek en authenticiteit. Een duidelijk gedachtengoed is een belangrijke voorwaarde geworden. Dit betekent de noodzaak tot het inhoudelijk meegeven van belevingsmarketing aan een bedrijf, product of dienst om zodoende een voorspong op te bouwen in duidelijke meerwaarde en daarmee continuïteit, groei en winst zeker te stellen. Een impactvolle beleving creëren betekent dat basisemoties moeten worden aangesproken. Om dit voor elkaar te krijgen dient er een emotioneel geladen communicatie-concept te worden ontwikkeld. Dit dient te worden ingevuld met tevens het aanspreken van de primaire zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) om ook daadwerkelijk te prikkelen. Gebruik maken van tastbare en ondersteunende (3-dimentionale) communicatiemiddelen is hierbij essentieel. Dit is de juiste toepassing van optimale belevingsmarketing en vormt de basis voor succes. En dit niet in de laatste plaats omdat er tegenwoordig ook modthodes zijn die de effectiviteit hiervan heel goed kunnen meten. Meer informatie is ook te vinden op: www.belevingsmarketing.com