Blog 2013

Public Relations is meetbaar (okt.-dec. 2013)

Uit recent onderzoek blijkt dat opdrachtgevers vinden dat PR, en daarmee ook social media, zeker bijdraagt aan merkopbouw en geloofwaardigheid. Anderzijds blijkt echter ook dat ze daarvan graag de bewijzen willen zien. 'Waar voor ons geld' is een veel gehoorde opmerking. Deze 'return on investment' is een uitgangspunt dat Resink Marketing Consultancy (RMC) al jarenlang onderschrijft en daarom hebben wij een eigen methodiek ontwikkeld (SPM-model) die zowel omzet- als marktaandeel stijging evenals image-verschuivingen goed zichtbaar maakt. Dit laatste is van groot belang in het kader van meerwaarde-opbouw voor een bedrijf, merk, product of dienst. En daarin is RMC gespecialiseerd. Daarmee is meetbaarheid ook een belangrijke factor bij andere communicatie-activiteiten zoals o.a. sponsoring, beursdeelname en events.

De Ideale Klant (juli-sept. 2013)

Om succesvol te zijn in business, is het belangrijk de ideale klant te kennen. Vanuit een goede marketing analyse dient u zich altijd een aantal vragen te stellen; 1. Op wie richten we ons? Wat is de branche en op welke functionarissen. 2. Voor welke beleving staan ze? Welke waarden vindt de doelgroep belangrijk. Welke persoonlijkheid en idealen worden nagestreefd. Wat vinden ze belangrijk in hun werk. 3. Waar bevindt zich de doelgroep? Hier geldt een daadwerkelijke locatievraag. Zijn ze meer vertegenwoordigd in een bepaalde regio? Zit uw doelgroep in Nederland of in het buitenland? 4. Waar zoekt de doelgroep naar? Gebruik deze probleemstelling om te checken of uw ambities en doelstellingen overeenkomen met dat wat uw klanten vragen.

Realisme in marketing denken (april-juni 2013)

In de marketing en communicatie van vandaag de dag bestaan er zoveel theorieen en modellen dat we ons af moeten vragen wat nog wijsheid is. Gelukkig komt er in de praktijk van alle dag ook wel eens iets voorbij waarmee praktisch goed te werken is. Ik doel dan op een nieuwe indeling van consumentengroepen (Motivaction). Als eerste is er de groep 'Classy and Authority'. Dit zijn de mensen die zich nog houden aan traditionele waarden, regels, normen en autoriteit. Dan is er de groep 'Responsible citizens'. Een groep die voor een groot deel bijvoorbeeld werkzaam in het hoger onderwijs, staf overheid en de medische sector. Verantwoordelijkheid komt voort uit gezond verstand. Dan is er de derde groep, de zogenaamde: 'Pragmatics'. Hun handelen en wandelen wordt bepaald vanuit het gegeven of ze iets leuk vinden of niet. Betreft het dit laatste dan haken ze direct af. En dan is er nog de laatste groep onder de noemer: 'The Outsiders'. Alles wat er geregeld wordt is in hun visie niet op hun van toepassing. Terecht of onterecht maar in ieder geval vertalen ze het zo. Ze snappen weinig van structuur of van een systeem en staan open voor het populisme. Ze houden zich nergens aan hetgeen ook voortkomt uit hun eigen gevoel dat ze buiten de maatschappij staan. Deze mensen hebben eigenlijk rolmodellen nodig om fatsoenlijk te kunnen functioneren.

Belevingsmarketing wordt belangrijker (jan.-mrt. 2013)

In de marketing en communicatie van vandaag de dag zijn rationele kenmerken van bedrijven, producten en/of diensten niet meer voldoende om bij de doelgroep(en) voldoende voorkeur te creëren. Intrinsieke kwaliteiten dienen te worden aangevuld met emotionele claims gebaseerd op kernwaarden, ethiek en authenticiteit. Een duidelijk gedachtengoed is een belangrijke voorwaarde geworden. Dit betekent de noodzaak tot het inhoudelijk meegeven van belevingsmarketing aan een bedrijf, product of dienst om zodoende een voorspong op te bouwen in duidelijke meerwaarde en daarmee continuïteit, groei en winst zeker te stellen. Een impactvolle beleving creëren betekent dat basisemoties moeten worden aangesproken. Om dit voor elkaar te krijgen dient er een emotioneel geladen communicatie-concept te worden ontwikkeld. Dit dient te worden ingevuld met tevens het aanspreken van de primaire zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) om ook daadwerkelijk te prikkelen. Gebruik maken van tastbare en ondersteunende (3-dimentionale) communicatiemiddelen is hierbij essentieel. Dit is de juiste toepassing van optimale belevingsmarketing en vormt de basis voor succes. En dit niet in de laatste plaats omdat er tegenwoordig ook modthodes zijn die de effectiviteit hiervan heel goed kunnen meten. Meer informatie is ook te vinden op: www.belevingsmarketing.com