Social media in ontwikkeling (mei-juni 2011)

Er wordt heel veel over social media gesproken. Maar wat is het nou eigenlijk?  In de eerste plaats is en blijft  het een middel, onder een noemer van een prima medium tot communicatie. Niet meer of minder dus dan bijvoorbeeld: tv, radio, adverteren in gedrukte media etc., etc.  Middelen die niet op zich staan maar voortkomen uit inschakeling vanuit het hieraan ten grondslag liggend hoger gelegen doel zoals de marketing- en communicatiedoelstellingen. Het kan dus best zijn dat bij een bepaalde campagne juist social media middelen helemaal niet ingeschakeld moeten worden. Het is allemaal sterk afhankelijk van datgene wat je wat wenst te bereiken en bij welke doelgroep. Breng doelstellingen en uitgangspunten duidelijk in beeld en maak aan de hand van de gewenste positionering, het communicatieconcept en de boodschap een heldere overweging van het maximale aan bereik in relatie tot de kosten. Met welke combinatie van middelen behaal je dan dus het juiste en optimale effect. Daar gaat het om!