Blog 2011

Online winkelen verliest terrein (nov.-dec. 2011)

De stijging van online kopen lijkt af te nemen. De Consument wil duidelijk zowel fysiek als online winkelen. Het begrip 'cross channel retail' is daarmee een duidelijk fenomeen. Dit stelt de ABN AMRO bank naar aanleiding van onderzoek dat onlangs samen met CBW-MITEX is gehouden. Hoewel de online verkoopcijfers nog steeds spectaculair zijn, moeten retailers volgens ABN Amro de offline kanalen niet vergeten. De steeds maar sterk stijgende spiraal van de online verkopen neemt af. In 2015 is de prognose dat cross channel retail verantwoordelijk is voor 54,1% van de verkopen. Het aandeel van pure online kopers gaat van 10,4% naar 8,8%. Opvallend is verder dat de voorkeur voor uitsluitend online kopen niet leeftijdsgebonden is. Bij het online shoppen kiest de consument grotendeels voor gemak: shoppen wanneer je maar wilt en eenvoudig prijzen vergelijken. Maar in de fysieke winkel kun je het onderscheid echt 'ondergaan'. Beleving en goed personeel dat deskundig adviseert zijn daarbij de belangrijkste factoren.

MVO en Duurzaamheid (sept.-okt. 2011)

Naast Sociale Media is op dit moment ook Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heel actueel. Dit laatste heeft trouwens ook sterk met het eerste te maken. Het is dus belangrijk als onderneming actief bezig te zijn met MVO en dit ook daadwerkelijk goed te communiceren (zowel in- als extern). Een grote valkuil is echter je beter voor te doen als dat daadwerkelijk het geval is. Wat dat betreft geldt hier nog meer als bij andere onderwerpen: wees duidelijk, transparant en eerlijk. Een goede MVO-communicatie kan alleen als deze ook daadwerkelijk aansluit bij de image- positionering van de onderneming. Herkenningspunten moeten dan ook aanwezig en tastbaar zijn. Enkele stappen om te komen tot goede marketing en communicatie voor MVO zijn o.a.: - denk goed na over de visie en kernwaarden van het bedrijf, - vertel wat je daadwerkelijk voelt en doet aan duurzaamheid, - bepaal de ambitie en doelen van het MVO-beleid van de organisatie, - de medewerkers van het bedrijf moeten representanten zijn en worden, - deel MVO-beleid met afnemers, leveranciers, belangen- en publieksgroepen, - pas inkoopbeleid aan op duurzaamheid, - geef aan hoe met energieverbruik wordt omgegaan, - draag MVO aspecten van onderneming communicatief uit (speciaal logo, nieuwsbrief, website, persberichten etc.).

Multiplier-effect social media (juli-aug. 2011)

Wat maakt social media zo anders? Vaak zegt men dat er niets nieuws onder de zon is echter via social media is er de mogelijkheid om een snel verspreidend effect op gang te brengen. Zelf noem ik dat het multiplier effect. De opzet en inhoud van de boodschap maakt de impact! En de impact zorgt voor het effect. Wat leuk, opmerkelijk en bevestigend is voor diegene die de boodschap leest, zorgt er vervolgens zelf voor dat deze informatie verder wordt doorgegeven. Hoe meer mensen inhaken hoe groter de verspreiding. Zo ontstaat het multiplier effect dat zich over de totale breedte van de verschillende sociale media kan verspreiden. Niet het middel dus, maar nog steeds het creatieve denken binnen de inhoudelijke boodschap, zorgt voor het verkrijgen van optimaal resultaat op social media (en dat voor relatief lage kosten).

Social media in ontwikkeling (mei-juni 2011)

Er wordt heel veel over social media gesproken. Maar wat is het nou eigenlijk?  In de eerste plaats is en blijft  het een middel, onder een noemer van een prima medium tot communicatie. Niet meer of minder dus dan bijvoorbeeld: tv, radio, adverteren in gedrukte media etc., etc.  Middelen die niet op zich staan maar voortkomen uit inschakeling vanuit het hieraan ten grondslag liggend hoger gelegen doel zoals de marketing- en communicatiedoelstellingen. Het kan dus best zijn dat bij een bepaalde campagne juist social media middelen helemaal niet ingeschakeld moeten worden. Het is allemaal sterk afhankelijk van datgene wat je wat wenst te bereiken en bij welke doelgroep. Breng doelstellingen en uitgangspunten duidelijk in beeld en maak aan de hand van de gewenste positionering, het communicatieconcept en de boodschap een heldere overweging van het maximale aan bereik in relatie tot de kosten. Met welke combinatie van middelen behaal je dan dus het juiste en optimale effect. Daar gaat het om!

Merkimage sponsoring (mrt-april 2011)

Vicks heeft het in Diergaarde Blijdorp geboren ijsbeertje geadopteerd. Onderdeel van de samenwerking is dat Vicks zijn naam aan het ijsbeertje mag verbinden. Vicks draagt o.a. bij aan de verzorging van het ijsbeertje en er zal een gezamenlijke campagne worden gevoerd, waarbij de ijsberenwebcam een belangrijke rol speelt. Het merk Vicks dat staat voor fris, sterk en gezond, gebruikt al jaren een beeld van een ijsbeer op de verpakkingen en in de reclames. Door deze wijze van sponsoring wordt optimaal ondersteuning gegeven aan het merkimage van Vicks waarbij optimaal wordt ingehaakt op het frisse 'coole' van het snoepje en het warme knuffelgevoel bij een jong ijsbeertje. Ook is niet te onderschatten hoeveel sympathie er bij publieksgroepen ontstaat door de ondersteuning van zgn. goede doelen als natuur-, milieu en dierenbescherming. Op het Youtube kanaal van Blijdorp zijn onder andere twee filmpjes te vinden, over de geboorte van Vicks en de ontwikkelingen tot op heden. Iedereen kan ook lid worden van de speciale Hyves voor ijsbeertje Vicks. Degene die bij Vicks zo oplettend was om voor deze keuze van sponsoring te kiezen verdient een warme knuffelbeer.

Mond tot mond reclame effect (jan.-feb. 2011)

Onderzoek eind 2010 toont aan dat mond tot mond reclame nog steeds voor een groot deel de informatie verkrijgt uit de combinatie van informatie verkregen via tv, advertenties en online communicatie. De veronderstelling dat online social media hierin leidend is, is een schromelijk overschatting. Slechts 2 tot 3% wordt gegeven via Twitter en bijvoorbeeld Facebook. Echter door de aandacht die aan deze media wordt gegeven lijkt dit veel meer. Meer dan 90% van de mond-tot-mond communicatie gaat via persoonlijk contact of via de telefoon. Naast de mond tot mond reclame slaagt de printed media er vooral in de meest invloedrijke groep consumenten (8% van de bevolking) te bereiken. Het medium vormt de referentie en de voornoemde groep geeft hun bevindingen door aan het grote publiek. Voor het grote publiek komt de commerciele informatie toch vooral via televisie en heeft daarmee een bereik waar kranten en tijdschriften noch online nog lang niet in de buurt komen.