Blog

Bescherming concept, ontwerp, tekst en beeld (okt.-dec. 2019)

Een idee voor de opzet en het invullen van een bepaalde campagne moet, ook afhankelijk van het medium, juridisch aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo kunnen er zowel op het concept als de uitvoering, auteursrechten, copyright en licenties rusten. Liggen idee en teksten veelal bij een communicatiebureau, voor beelden ligt dat ingewikkelder. In overleg met een ingeschakelde fotograaf kunnen bijvoorbeeld rechten worden afgekocht. Een andere en veelal goedkope route is het zoeken naar beelden bij erkende stockbureaus en afhankelijk van het soort gebruik, hiervoor een gebruiksrecht betalen. Een beeld van internet zomaar gebruiken is niet aan te bevelen en kan hoge boetes opleveren.

Juist inschakelen social media belangrijk (juli-sept. 2019)

Facebook en Instagram bepalen met het doorvoeren van algoritmes achter hun platform inmiddels wat mensen wel en niet te zien krijgen. En dat is eigenlijk maar goed ook want alleen aan likes en volgers heb je niet zoveel. Er zijn immers veel fake accounts, like-bots en wel meer redenen om je daar niet op te richten. Kies duidelijk voor kwaliteit, gedefinieerd vanuit de juiste doelstellingen en inhoud. De gewenste interactie met de juiste persoon vanuit de juiste klik naar bijv. de website is veel belangrijker en ook nog eens goed te controleren en te registeren. Het is daarbij wel efficiënt om bij gewenst snel resultaat een samenwerking met een goede influencer aan te gaan.

Bestaat er traditionele reclame? (apr.-jun. 2019)

Steeds meer wordt er gezocht en gegrepen naar nieuwe marketingmiddelen om communicatie effectief te laten zijn. Het wordt bijna een doel op zich. Is het niet meestal oude wijn in nieuwe zakken? De boodschap lijkt heel effectief echter ook veel anderen hebben dezelfde nieuwe routes ontdekt. Het effect is veel minder dan verwacht. Doelgroepen worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid signalen waardoor tegenwoordig deels informatie bijna automatisch ‘geblockt’ wordt. Zoek daarom vooral naar opvallendheid en exclusiviteit in een omgeving met beperkte signalen. Zou een vliegtuigje, met daarachter een reclamestrook, weer in beeld komen…...

De ontwikkelingen in design 2019 (jan.-mrt. 2019)

 • Het overweldigende aanbod van kleuren zal in 2019 nog sterker toenemen.
 • In fotografie ook meer kleuren. Illustratieve en kunstzinnige decors worden geïntegreerd.
 • Het toepassen van een kleurverloop komt terug. Een revival van een ambachtelijke beleving.
 • In design wordt gezocht naar mogelijkheden om traditionele ontwerp-grids te vermijden.
 • Er wordt gezocht naar grotere lettering en meer variatie in typografie.
 • Het integreren en combineren van actueel en geprojecteerd beeld krijgt meer toepassing.
 • Illustraties, animaties en dimensies vormen een belangrijk onderdeel van het design.

Even op verhaal komen (okt.-dec. 2018)

Er worden door bedrijven en managers veel verhalen verteld echter de essentie komt soms helemaal niet over. Er zijn een aantal tips waaraan men zich moet houden:

 1. Houd het vooral eenvoudig. Beperk je tot de kern en dan zo dat men er over na moet blijven denken.
 2. Zorg voor een onverwachte wending. Aandacht trek je door het verwachtingspatroon van mensen te doorbreken. Trek bijvoorbeeld de aandacht met verrassende feiten.
 3. Wees concreet. Concreet formuleren zorgt ervoor dat iedereen hetzelfde begrijpt.
 4. Ga voor geloofwaardigheid. Opgebouwde opvattingen en vooroordelen zijn vaak moeilijk te bestrijden. Kies niet voor verdediging maar probeer mensen uit te dagen.
 5. Appelleer aan gevoelens. Mensen zijn beter aanspreekbaar op gevoel dan op ratio’s.
 6. Probeer je idee als verhaal over te brengen. Verhalen blijven beter hangen dan instructies of memo’s. 

Integrale online marketing noodzaak (juli-sept. 2018)

Onlangs werd mij weer duidelijk dat de ontwikkelingen op het internet zo snel gaan dat een bedrijf eigenlijk moet kiezen voor één partner die de complete, integrale aanpak van de online marketing kan verzorgen. Efficiency, communicatiegemak en transparantie bij de effectbeoordeling zijn de pijlers. Immers van alle online middelen is duidelijk dat ze direct invloed op elkaar hebben. Is het bedrijf actief op facebook, Twitter, YouTube of Instagram dan heeft dat een directe invloed op bijvoorbeeld image-uitstraling en de bezoeken aan de website. Omgekeerd geldt dat ook. En wat denkt u van SEO, linkbuilding en alle andere methodes die mede van invloed zijn voor de ranking van de website in Google. Alles overziende dus starten met de (nieuwe) website (incl. applicaties) te optimaliseren en vervolgens het totale sociale media traject invullen en actueel laten begeleiden door een juiste partner. Wel altijd heel goede afspraken maken om niet voor altijd afhankelijk te zijn van die ene aanbieder. 

Subcategorieën